Astronomická pozorovací stanice


Čas - 10:00 - 17:00

Kde - park

Vlašimská astronomická společnost o.p.s. připravuje pro návštěvníky Májových slavností ve Vlašimi v zámeckém parku astronomickou pozorovací stanici. Pro malé i velké návštěvníky je připraveno pozorování sluneční aktivity, krátký exkurz do historie vzniku a provozu vlašimské hvězdárny, informace o získávání meteorologických dat ze stanice na vlašimské hvězdárně a jejich využití v praxi a mnoho dalšího.

Pozvat také chceme všechny návštěvníky na komentované pozorování noční oblohy na hvězdárnu, které se koná každý pátek od 21.00 h. (v září od 20.00 h.), v jiné dny po předchozí dohodě, a to za jasného počasí s našimi demonstrátory.

Na shledanou pod hvězdnou oblohou!

Astronomická pozorovací stanice