PEFC - Lesní pedagogika


Čas - 10:00 - 17:00

Kde - park

Prezentace mezinárodní, neziskové, nevládní organizace, která hravým způsobem propaguje udržitelné lesní hospodářství a snaží se změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni.

PEFC - Lesní pedagogika