Pivní stan Pivovaru Kácov


Čas - 10:00 - 17:00
Kde - Husovo náměstí, u fontány Pampeliška

Bez aktivních partnerů by to pořádně rozjet nešlo. Právě díky nim můžeme pozvat na Májovky opravdové hvězdy, kterými jsou pro tento rok Queenmania, Pekař, Tereza Mašková nebo Děda Mládek Illegal Band, kteří se představí na hlavním pódiu během letošních Májovek. Velké poděkování patří jednomu z našich hlavních partnerů, kterým je kácovský Pivovar Hubertus, a.s., díky!

(ilustrační foto)

Pivní stan Pivovaru Kácov