MSports - program Šampion

Dětské sportovní aktivity


Čas - 10:00 - 17:00 = volná stanoviště - opičí dráha na čas

- koutek zaměřený na sporty

- blazepood

Čas - 10:00 - 10:40 = pohybové hry

Čas - 11:00 - 11:40 = pohybová všestrannost

Čas - 12:00 - 12:40 = týmové hry

Čas - 13:00 - 13:40 = sportovní hry

Čas - 14:00 - 14:40 = blazepood hry

Kde - park, louka před zámkem

Sportovní aktivity pro děti pod vedením zkušených lektorů spolku MSPORTS, který celoročně provozuje všestranně zaměřený program ŠAMPION pro děti od 2 do 11 let, jehož prvotním cílem je přivést ke sportu co nejvíce dětí a vybudovat v nich lásku k pohybu na celý život.

Sportovní aktivity pro děti ve věku 3/4 roky - 11/12 let.

MSports - program Šampion